اجرای میز خدمت سهام شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

واحد سهام شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، نسبت به استقرار میزخدمت در شرکت ایران خودرو خراسان در قالب میزخدمت سهام به مدت یک هفته به صورت حضوری انجام می‌گردد.

دلیری در این خصوص گفت :اطلاع رسانی شفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه شده در میز خدمت سهام به صورت حضوری شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، پاسخ گویی به سوالات متداول، مدت زمان انجام خرید سهام، مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت، رویه ارائه شکایت و پیگیری و حضور مسئول اصلی ارائه خدمت برای سهولت انجام کار صورت گرفت.

وی افزود: انجام کلیه استعلامات و انجام فرآیندهای بین دستگاهی مورد نیاز برای ارائه خدمات بهتر، ارائه خدمت به ارباب رجوع به صورت شفاهی و آموزش خرید سهام به کارکنان در محل کار ایشان انجام گرفت .