ارتقاء سطح کیفی روند اجرایی آشپزخانه شرکت ایران خودرو خراسان

سال ١۴٠٢ سالی است با تصمیمات جدید در ارتقاء همه جانبه سطح کیفیت و کمیت خدمات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان. در همین رابطه و با توجه به اینکه شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان عهده دار پروژه تامین و طبخ غذا و نان شرکت ایران خودرو خراسان می باشد ، تا کنون توانسته است در ارتقاء و افزایش سطح کیفیت خدمات در این زمینه اقدامات قابل قبولی را ارائه نماید. در این راستا و نظر به ارتقاء روند اجرایی فعالیت های آشپزخانه و سطح کیفی آن در سال ١۴٠٢، به سراغ سرپرست آشپزخانه شرکت ایران خودرو خراسان رفتیم. ایمان عمارتی سرپرست پروژه طبخ غذا و نان شرکت ایران خودرو خراسان که مدتی است عهده دار این خدمت شده است ضمن تشریح اهداف و برنامه های اجرایی گفت : تقویت و تکمیل استاندارد های آشپزخانه از اهداف ماست که در این راستا اقداماتی برای پیاده سازی استاندارد هایی در زمینه کاهش وقفه کاری ، کنترل عملیات تولید ، افزایش بهره وری در محیط کار و افزایش هر چه بیشتر بهداشت در نظر گرفته شده است.

وی افزود : آشپزخانه را به سمت صنعتی شدن خواهیم برد که با این اقدام ، نیروی انسانی در ارتقاء و افزایش کیفیت خدمات ، از بهره وری بیشتری برخوردار خواهد شد و در تکمیل این روند ، ارتقاء سطح فنی و آموزش کارکنان آشپزخانه را در دست اجرا داریم که با برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی قصد داریم در بالا بردن مهارت کارکنان ، گام موثری برداشته و این برنامه را بصورت مداوم و مستمر ادامه دهیم. سرپرست پروژه طبخ غذا و نان ادامه داد : در راستای بهبود کیفیت ، جذب نیروی انسانی مجرب در دستور کار قرار دارد همچنین با رویکرد افزایش کیفیت با برنامه ریزی هایی که انجام شده است در هر وعده دو نوع غذا جهت انتخاب ارائه می شود که غذای نوع دو را برای کارکنانی که ملاحظات پزشکی و رژیمی دارند ارائه می نماییم. وی افزود : کلیه این فرآیندها زیر نظر کارشناس مجرب بهداشت و تغذیه ، بصورت تخصصی انجام می شود و با این اقدام بر کالری سازی غذاها و کاهش مصرف برخی اقلام از قبیل روغن و … که در افزایش سلامتی تاثیر به سزایی خواهد داشت کار می کنیم.

وی گفت : به دلیل اهمیت نیروی انسانی و تاثیر تغذیه بر سلامت کارکنان ، رویکرد ما کنترل کالری غذا است ، که با تنظیم برنامه غذایی ماهیانه با میزان کالری مشخص ، تدابیری را برای افزایش سطح سلامتی کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان در حوزه تغذیه در نظر گرفته ایم که با آزمایشات پزشکی ادواری زیر نظر دستگاه نظارت می توان این مسئله را پایش کرده و این روند را ارتقاء داد. وی افزود : ما در حال افزایش تنوع غذاهای بخار پز هستیم و در فرآیند پخت با بخار بدلیل افزایش کیفیت و سلامت غذای پخت شده ، سعی ما بر این است که تعداد غذاهای بخار پز افزایش یابد. عمارتی در پایان با اشاره به اینکه با صنعتی شدن آشپزخانه ، بهره وری ، بهداشت و سطح کیفی خدمات افزایش خواهد یافت گفت : ضمن اینکه آشپزخانه را صنعتی خواهیم کرد ، کیفیت و طعم غذا را با طعمی دلپذیر و قابل قبول ارائه خواهیم نمود.