افتخار آفرینی بسکتبالیست های دختر شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان

مسابقات مینی بسکتبال بانوان استان با حضور تیم دختران شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان برگزار شد و این تیم توانست به مرحله رده بندی صعود کند.