اولین جشنواره جام رویش

مسابقات فوتسال نونهالان و نوجوانان
 ویژه فرزندان همکاران پرسنل شرکت ایران خودرو خراسان و شرکت های گروه صنعت خودروسازی در خراسان
 انتخابی تیم شرکت ایرانیان خودرو خراسان جهت شرکت در مسابقات فوتسال لیگ های شهر مشهد
زمان ثبت نام : ۵ الی ١۴ شهریور ماه ١۴٠٢
آدرس : مشهد-اندیشه ٨٣-حد فاصل مشکینی ٢۶ و ٢٨- شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان-مجموعه جهاد دانشگاهی
تلفن : ٠٩٠۴۵٩٢۶١٩۵
سروش / تلگرام / اینستاگرام :
@iraniannavidkh