بازدید سرزده مدیر عامل ایران خودرو خراسان از تعاونی فنی مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

در این بازدید مهندس زاهدی فرد ضمن تشکر از مدیر عامل تعاونی و هیئت مدیره شرکت که در چند سال گذشته با پشتکار فراوان و همت مدیران مجموعه توانست این شرکت را از وضعیت قبلی خود به این نقطه برساند تقدیر و تشکر نمود .
پس از بازدید از مجموعه شرکت تعاونی فنی مهندسی کارکنان ایران خودرو جلسه ای با حضور مدیر عامل ، رئیس ، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیران تعاونی برگزار گردید تا نقشه راه جدید جهت پیشبرد اهداف تعاونی ارائه گردید تا این شرکت بتواند فعالیت های خود را گسترش داده و این نهال نوپا را به درختی تنومند بدل سازد .
ایشان در این جلسه اذعان داشت با توجه به بزرگ شدن شرکت تعاونی فنی مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان بایستی تفکر اقتصادی این شرکت تغییر یابد و می بایست فعالیت هایی را انجام دهد که باعث سود آوری مجموعه گردد .
در ادامه مدیر عامل ایران خودرو خراسان با ذکر مثالی وضعیت رشد تعاونی را تشریح نمود که شرکت هایی که در مسیر توسعه گام بر میدارند بایست تفکر و مسیر راه خود را تعریف نمایند همانند بذری که در خاک کاشته می شود و تا زمانی که هنوز جوانه نزده است از منابع موجود در داخل بذر استفاده می نماید وپس از رویش نیاز به مراقب هایی بیشتری دارد حال که نهال تعاونی جان تازه ای گرفته است و به فصل جدید خود وارد شده است بایستی با پایش فعالیت هایی اقتصادی خود به گونه ای عمل نماید که بتواند این نهال نوشکفته را به درختی تنومند و مثمره ثمر بدل نماید.در پایان جلسه جناب آقای دکتر قنبری ریاست محترم هیئت مدیر تعاونی ضمن تقدیر از حضور مهندس زاهدی فرد در تعاونی و حمایت های ایشان در راستای شکوفایی این شرکت مطالبی در خصوص فعالیت های پنج ساله گذشته شرکت و تدوین استراتژی جدید تعاونی ارائه نمود.