بازدید مدیر اداری و منابع انسانی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان
از شرکت ایرانیان متین خودرو خراسان

در راستای همسوسازی و تقویت ساختار منابع انسانی شرکت های تابعه شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان، دلیری، مدیر اداری و منابع انسانی شرکت تعاونی از شرکت ایرانیان متین خودرو خراسان بازدید کرد. به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در این بازدید ضمن بررسی و پیگیری امور اداری و بیمه ای شرکت ایرانیان متین خودرو خراسان ، شرایط و نیازهای منابع انسانی ، ایمنی و سایر مسائل مربوط به نیازهای نیروی انسانی این شرکت بررسی شد. دلیری ضمن ارائه راهکارهایی در پیشبرد صحیح حرکت به سمت تقویت نیروی انسانی، بر لزوم همسو سازی و انسجام شرکت های تابعه تاکید کرد. وی ضمن ابراز اینکه این هماهنگی ها در رشد و پیشبرد عملکرد شرکت های تابعه اثر خوبی خواهد داشت گفت : نیروی انسانی سرمایه ماست لذا قدر آن را دانسته و به ایشان و خواسته‌هایشان رسیدگی میکنیم. همچنان که تولید برای ما مهم است، باید از نیروی انسانی خود نیز پشتیبانی نماییم. مدیر اداری و منابع انسانی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان اضافه کرد: ما تمام توان خود را بر این گذاشتیم تا شرایط مادی و معنوی را به گونه‌ای فراهم کنیم که شرکت‌ها و واحدهای زیرمجموعه بتوانند بهترین موقعیت را برای تحقق اهداف مجموعه فراهم نمایند.