بازدید مدیر عامل محترم ایران خودرو خراسان

 
 

بازدید مدیر عامل محترم ایران خودروخراسان جناب اقای مهندس زاهدی فرد به همراه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتمایی خراسان جناب اقای مهندس بابایی ومدیران ارشدایران خودرو از مجموعه شرکت تعاونی فنی ومهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان جهت تعامل وهمکاری در خصوص ارتباط میان بخش تعاون ومدیریت ایران خودرو

در این بازدید مهندس بابایی در خصوص نحوه کسترش فعالیت های تعاونی راهکار هایی ارائه نمود.
در پایان مهندس زاهدی فرد ضمن تشکر از مدیریت تعاونی در خصوص اقدامات انجام گرفته در چند سال اخیر اذعان داشت باگسترش فعالیت های تعاونی امکان بهره وری بیشتر از امکانات برای سهامداران و مشتریان عزیز فراهم امده که این امر موجب افزایش میزان رضایت مندی تعاونی و نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو گردیده است.