برگزاری دوره آموزشی احکام و آداب تعمیر کاران خودرو ویژه پرسنل تعمیرکار نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو

دوره آموزشی یک روزه احکام و آداب تعمیرکاران خودرو ویژه پرسنل نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو با همکاری واحد اداری و منابع انسانی و پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان برگزار شد.
به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان دوره آموزشی یک روزه احکام و آداب تعمیرکاران خودرو به منظور آشنایی پرسنل تعمیر کار با جنبه های فقهی و اخلاقی این حرفه ، در تاریخ ٢٧ تیر ماه ١۴٠٢ در محل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف نهادینه کردن احکام و اخلاق اسلامی در رویه کاری تعمیرکاران بر اساس اصول اسلامی، آگاهی بخشی در حوزه نحوه تعاملات و کسب روزی حلال در راستای ترویج آموزه های دینی و همچنین ارتقای معلومات دینی و اجتماعی برگزار شد.
گفتنی است در این دوره آموزشی با اشاره به خصوصیات کاسب خوب، بر رعایت اخلاق و احکام اسلامی در کسب و کار، توکل بر خدا و انصاف در تعامل با مراجعین تأکید شد و در پایان، گواهی گذراندن دوره به کارکنان اهدا شد.