برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان، امروز مورخ ١٨ تیر ماه ١۴٠٢ با حضور اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان برگزار شد.