برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه سال ١۴٠١ شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در تاریخ ٢٢ تیر ماه ١۴٠٢ راس ساعت ١۶ با حضور جمع کثیری از اعضاء و سهامداران در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد. در این مراسم که با استقبال و حضور سهامداران همراه بود، از لحظات ابتدایی، ظرفیت سالن محل برگزاری تکمیل شد. در ابتدای این مراسم پس از ارائه گزارش تصویری معرفی فعالیت های شرکت تعاونی و شرکت های تابعه ، سید مجید خاتمی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی رسمیت جلسه را اعلام و پس از آن ، اعضای هیات رئیسه ، انتخاب و در جایگاه قرار گرفتند. در بخش بعدی ، گزارش عملکرد هیات مدیره توسط سید مجید خاتمی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی ارائه شد. در این گزارش ، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با اشاره به الگوهای موفقیت شرکت های تراز اول بین المللی ، سه عامل را از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه شرکت ها دانست. خاتمی گفت : بررسی و شناخت قابلیت ها و توانمندی ها ، توجه به فرصت ها و مطالعه نیازهای بازار و چگونگی برآوردن آنها از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت است. وی افزود : ما در هیات مدیره شرکت تعاونی با بکارگیری این موضوعات و تدابیری که در شرکت ایران خودرو خراسان آموزش دیده و تجربه کرده ایم به تدوین استراتژی ۵ ساله پرداختیم که در پیشبرد اهداف شرکت بسیار موثر بود به گونه ای که هم اکنون شاهد تبدیل شرکت تعاونی به یک هلدینگ بزرگ اقتصادی هستیم. در ادامه ، گزارش فعالیت های شرکت تعاونی توسط سید حسین پروانه حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان قرائت شد. در بخشی از این گزارش ، مدیر عامل شرکت تعاونی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در سال های گذشته ، اقدامات صورت گرفته در تاسیس و گسترش شرکت های تابعه و توسعه فعالیت های شرکت را مرهون حمایت سهامداران دانست. سید حسین پروانه حسینی گفت : دغدغه ما خلق ثروت و سودی مناسب برای سهامداران است و امیدوارم بتوانیم آینده خوبی را با کمک همه سهامداران برای شرکت تعاونی رقم بزنیم. پس از آن ، گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید صورتهای مالی ١۴٠١ ، گزارش حسابرس مستقل و گزارش بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٢ هیات مدیره و صورت های مالی ١۴٠١ قرائت و افزایش سرمایه شرکت مورد تصویب اکثریت اعضاء حاضر در مجمع قرار گرفت. در بخش انتهایی نیز، انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به رای گذاشته شد که پس از شمارش آراء ، آقایان جواد پیمانی ، رسول ذاکری ، سید مجید خاتمی ، محمد قنبری ، احسان نقاش زاده بعنوان اعضای هیات مدیره و امید خدایاری و سید مرتضی میری و هاشم اکملی بعنوان اعضای علی البدل و مجتبی شمس آبادی بعنوان بازرس اصلی و سید میلاد فرقانی بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی انتخاب شدند.