برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات و تلاش کارکنان
شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان هفته کار و گرامیداشت مقام کارگر بهانه و فرصتی است برای قدردانی از زحمات کارکنان پرتلاش شرکت. به همین بهانه طی مراسمی با اهداء شاخه گل به نشانه آرزوی شکوفایی بیش از پیش در کار و زندگی ، از کارکنان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.