برگزاری مسابقات ورزشی پرسنل شرکت تعاونی فنی و مهندسی
کارکنان ایران خودرو خراسان و شرکت های تابعه

در راستای ایجاد همبستگی و شور و نشاط میان کارکنان صورت گرفت :
مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی ویژه پرسنل شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و شرکت های تابعه برگزار شد.
به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی با هدف ایجاد همبستگی و شورونشاط میان کارکنان شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، شرکت حمل و نقل آرمان سیر بینالود ، شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان و شرکت ایرانیان متین خودرو خراسان برگزار گردید.
حیدر خالقی مدیر عامل شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان در این زمینه گفت : این مسابقات بصورت ماهانه در راستای اهداف عملکردی شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان و ایجاد همبستگی ، شور و نشاط ، کشف و پرورش استعدادها و تشکیل تیم هاو رشته های مختلف ورزشی برگزار شد.
وی افزود : این رقابت ها در رشته های دارت ، طناب زنی ، پرتاب توپ در سبد ، چابکی ، جابجایی مانع و پنالتی هدفدار به صورت پیوسته در محل مجموعه ورزشی شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان در دو نوبت ویژه بانوان و آقایان برگزار شد.
در حاشیه این مسابقات که با استقبال کارکنان همراه بود ، شرکت کنندگان ضمن اظهار تجربه ای متفاوت و جذاب ، با تاکید بر نیاز به ورزش، تحرک و افزایش سلامتی ، از هم افزایی جمعی این مسابقات ابراز خرسندی نموده و از کلیه همکاران دعوت به عمل آورده تا در این مسابقات حضور یابند.
در پایان این مسابقات از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد.