تقدير از رانندگان ناوگان حمل و نقل نيشابور

به گزارش واحد حمل و نقل شرکت تعاوني در روز جمعه 15 شهريور  ماه،  مدير عامل و اعضاي  واحد حمل و نقل  شرکت تعاوني و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت آسيا سير نيشابور با حضور در جمع رانندگان  نيشابور  به بررسي مشکلات  رانندگان پرداختند.

مهندس پروانه در اين جلسه در خصوص ساماندهي  کارکرد ها، پرداخت ها و ارائه خدمات  رفاهي( شامل بيمه، خريد مايحتاج خانواده و  لوازم تحرير به صورت اقساط و کسر از حقوق و …. ) به رانندگان مانند  پرسنل شرکت تعاوني  سخن گفتند.

در انتها از تمام رانندگان ناوگان حمل و نقل نيشابور رعايت قوانين و مقرارت راهنمايي و رانندگي و ايمني و تاکيد ويژه  بر موضوع نظافت و پاکيزگي وسايل نقليه  و حفظ کرامت و احترام ويژه براي پرسنل ايران خودرو را درخواست کرده و در پایان با اهدا هدایایی به رانندگان از ايشان قدارداني نمود.