حضور پرشور کارکنان شرکت تعاونی فنی و مهندسی
کارکنان ایران خودرو خراسان در راهپیمایی 22بهمن

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری : حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه اقتدار ملی است.ایشان،‌ برخورداری از عناصر و مجموعه‌های شتاب‌دهنده را نیاز مستمر انقلاب‌ها و حرکات عظیم و هدف‌دار اجتماعی خواندند و گفتند: براساس تجربیات تاریخی، حرکات بزرگ به تدریج دچار رکود و کندی و سستی و حتی بازگشت به عقب می‌شوند که جلوگیری از ابتلای به این آفت مخرب، نیاز به فعالیت شتاب‌دهنده‌ها دارد.