ارتقاء خدمات ورزشی نیازمند امکانات و همکاری با مجموعه های توانمند است

در دیدار و گفتگو با مدیر عامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی عنوان شد:

ارتقاء خدمات ورزشی نیازمند امکانات و همکاری با مجموعه های توانمند است

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، سید مرتضی میری نائب رئیس شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان و یاشا جهاندیده مسئول ورزشی این شرکت با رضا امین زاده مدیر عامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ، امین زاده ضمن بیان امکانات و پتانسیل های آستان قدس رضوی در حوزه ورزش ، از اعلام آمادگی این مجموعه در همکاری با شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان خبر داد.

سید مرتضی میری نائب رئیس شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان نیز با تاکید بر اینکه ارتقاء خدمات ورزشی نیازمند امکانات پیشرفته و همکاری با مجموعه های توانمند است ، ضمن تشریح فعالیت ها و اقدامات ورزشی صورت گرفته در مجموعه بزرگ شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به بیان اهداف تاسیس شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان پرداخت.

وی همکاری با تربیت بدنی آستان قدس رضوی در گسترش فعالیت های شرکت ایرانیان نوید خودرو خراسان و تاثیر مثبت آن در افزایش روحیه شادابی و نشاط جامعه کارگری و همچنین ارتقاء سطح خدمات ورزشی این شرکت را از مهمترین اهداف این دیدار عنوان کرد.

گفتنی است شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان ، ارتقاء سطح خدمات و امکانات و ایجاد تنوع بیشتر در رشته های ورزشی را در دستور کار خود دارد.