دیدار سرزده نماینده وزارت تعاون،کار و رفته اجتماعی با همراهی نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد

دیدار سرزده اقای رمضانی نماینده وزارت تعاون،کار و رفته اجتماعی با همراهی اقای اسماعیلی نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد از شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو . در این بازدید رمضانی اظهار داشت:تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با خدمت همزمان در راستا صنعت و خدمت رسانی به کارکنان یکی از واحدهای نمونه تولید این استان میباشد.وی در ادامه این بازدید بهمراه اسماعیلی نماینده اداره کار ،تعاون ورفاه اجتماعی استان، از نزدیک در جریان برنامه ها و موانع و مشکلات موجود قرارگرفته و رهنمودهای لازم درجهت رفع آن مشکلات بیان داشت.