دیدار مدیر و اعضا محترم بازرسی،عملکرد و امور حقوقی تعاونی

برگزاری جلسه ی هم اندیشی حقوقی با حضور مدیر و اعضا محترم بازرسی،عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و مسئول حقوقی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 در این جلسه مدیر بازرسی،عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان اظهار داشت: اساس تشکیل این جلسات ایجاد ارتباط و همفکری و تعامل با امور حقوقی اداره جات است گرچه ادارات شخصیت حقوقی مستقل دارند ولی دلیلی وجود ندارد که ارتباطی وجود نداشته باشد.سید مرتضی میری افزود: من شخصا به ارتباط با ادارات اعتقاد دارم و تشکیل این جلسات یک کلاس آموزشی هم برای ما و هم برای کسانی است که در جلسات حضور دارند تا از مشورت و همفکری هم استفاده کنیم. وی گفت : امیدواریم برگزاری این جلسات در روند کاری ادارات موثر باشد چون وضعیت کشور طوری است که باید کارها خوب و موثر انجام شده تا در تسهیل روند حکمرانی و اقدامات دولت و نظام مطلوب باشد.