سید حسین پروانه حسینی سکاندار انجمن فوتبال کارگری استان شد

سید حسین پروانه حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به سمت رئیس انجمن فوتبال کارگری استان منصوب شد. طی حکمی از سوی حمیدرضا محمدی رئیس هیات ورزش‌های کارگری خراسان رضوی سید حسین پروانه حسینی به ریاست انجمن فوتبال کارگری منصوب شد. در این حکم به جذب و توسعه امکانات به منظور تقویت زیرساخت‌ها برای جامعه کارگری در رشته فوتبال و فوتسال اشاره شده است. سید حسین پروانه حسینی از جمله مدیران شرکت ایران خودرو خراسان است که در ایام جوانی سابقه بازی در تیم‌های مختلف مشهد و استان را به عنوان دروازه بان در کارنامه دارد و به تازگی تحت مدیریت مجموعه وی شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان جهت ارائه خدمات متنوع ورزشی و حمایت از ورزش کارگری تاسیس شده است.