طرح بازرسی از پیمانکاران و ارائه دهندگان
خدمات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان آغاز شد

مدیر بازرسی عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از آغاز اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات با هدف رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمات ، سهامداران و مخاطبان شرکت تعاونی خبر داد.

سید مرتضی میری در گفت و گو با واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با اعلام این خبر افزود: در پی تلاش در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت تعاونی و جلب رضایت مخاطبان و سهامداران شرکت تعاونی ، طرح نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات، با عنوان پایش ، اجرایی شده است.

وی، هدف از اجرای طرح پایش را حمایت از سهامداران و دریافت کنندگان خدمات شرکت تعاونی و صیانت از حقوق ایشان برشمرده و خاطرنشان کرد: بازرسی از پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات در دستور کار تیم گشت واحد بازرسی شرکت تعاونی قرار دارد و در این زمینه با بررسی کیفیت خدمات ، قیمت های ارائه شده و سایر موارد ، در جلب رضایت مخاطبان تلاش خواهد شد.

مدیر بازرسی عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از عزم مجموعه در پایش و بازرسی دقیق و اثر گذار فعالیت های شرکت تعاونی خبر داد و گفت کلیه خدماتی که شرکت تعاونی ارائه می کند می بایست منجر به جلب رضایت مخاطبان و سهامدران شده و ما در این راه حداکثر تلاش خود را انجام داده تا این اهداف محقق شود.