مدیران عامل شرکت های تابعه

سید هاشم بنی هاشمی

مدیرعامل شرکت حمل و نقل برون شهری آرمان سیر بینالود

حیدر خالقی

مدیرعامل شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان

علی متین زاده

مدیرعامل شرکت قطعه سازی و قالبسازی ایرانیان متین خودرو خراسان