مراسم بهره برداری شرکت حمل و نقل ارمان سیر بینالود

صبح امروز مراسم بهره برداری شرکت حمل و نقل ارمان سیر بینالود با حضور مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان، مدیر عامل شرکت تعاونی فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان و مدیران ارشد شرکت تعاونی برگزار شد.