مراسم قرعه کشی اردیبهشت ماه جشنواره خرید کالاکارت برگزار شد

یکی از اهداف استراتژیک شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان حفظ ارتباط و تعامل بیشتر با مشتریان و ذینفعان اصلی شرکت است. به همین منظور برای تشویق و قدردانی از مشارکت کنندگان و خریداران و به دنبال گزینش کالاکارت بعنوان کارت منتخب کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان توسط کارکنان این مجموعه در اسفند ماه سال گذشته، طرح جشنواره خرید کالاکارت با ١٠ جایزه ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی برای خریداران و ۵ جایزه ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی برای خوش حسابان در حال برگزاری است که مورد استقبال دارندگان کالاکارت قرار گرفته و باعث افزایش تقاضای دریافت کالاکارت نیز شده است. به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مراسم قرعه کشی جشنواره خرید کالاکارت در روز چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه ١۴٠٢ با حضور سرپرست تجارت الکترونیک ، مدیر ارتباطات و نماینده بازرسی عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان برگزار شد. در این مراسم ، برندگان ١٠ جایزه ویژه خریداران کالاکارت و ۵ جایزه خریداران خوش حساب مشخص شده که اسامی برندگان متعاقبا اعلام خواهد شد. قابل ذکر است جشنواره خرید کالاکارت در حال برگزاری بوده و دارندگان کالاکارت می توانند با مشارکت در این جشنواره و خرید و پرداخت به موقع اقساط ، از برندگان خوش شانش جوایز این دوره از جشنواره باشند.

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره خرید کالا کارت 
 برندگان مراسم قرعه کشی اردیبهشت ماه جشنواره خرید کالا کارت
 برندگان جوایز ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی ویژه خریداران : ١- حمید ماروسی ٢- ابوالفضل حصارنوی ٣- امید حصاری ۴- علی سلامی ۵- ابراهیم خیرآبادی ۶- محمدعلی قلندری امان ٧- رامین دانش علی اکبریان ٨- مهدی دهسنگی ٩- وحید حسین زاده ١٠- محسن علیزاده
 برندگان جوایز ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی ویژه خوش حسابان : ١- جعفر حاجی زاده ٢- امیر صالح آبادی ٣- علی یوسفی جوادیه ۴- امیر حیدری ۵- مسعود اللهدادی