مناقصه خرید سرور و یو پی اس

۱- موضوع مناقصه :

عبارتست از خرید، نصب و راه اندازی پشتیبانی و آموزش تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات و خرید سيستم برق اضطراری يو پی اس 10 کیلو ولت آمپر با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه

۲- مشخصات و شرایط :

برابر مشخصات و شرایط اسناد

۳- محل تحویل :

محل تحویل موضوع قرارداد شركت تعاونی فنی مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به نشانی مذكور در صدر مناقصه ميباشد.

۴- زمان تحویل :

از زمان ابلاغیه شروع بکار واحد بازرگانی مطابق اسناد مناقصه  می بایست تحویل گردد.

۵- كسور قانونی :

كليه كسور قانونی متعلق به موضوع مناقصه و قرارداد آتی به عهده مناقصه پذیر می باشد و مبالغ آن حسب مورد ازصورت حسابهای مناقصه پذیر کسر میگردد.

۶- دستگاه نظارت :

نظارت بر اجراي مفاد و شرایط مناقصه حاضر بر عهده ی واحد فناوری اطلاعات مناقصه گزار قرار گرفته كه در چار چوب مفاد قرارداد، نظارت لازم معمول خواهند داشت كه اين نظارت و يا عدم آن، نافی تعهدات و مسئوليتهاي مناقصه پذیر در قبال مناقصه گزار نخواهد بود.

فایل های ثبت نام :

فایل مناقصه سرور
فایل مناقصه یو پی اس
فایل آگهی مناقصه