پروژه تامین نیروی خطوط تولید شرکت ایران خودرو خراسان

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در راستای ارائه خدمات پشتیبانی و مشارکت در افزایش بهره وری فرآیند های جذب نیرو، عهده دار تامین نیروی خطوط تولید شرکت ایران خودرو خراسان می باشد در این راستا کلیه نیروهای مورد نیاز خطوط تولید شرکت ایران خودرو خراسان جذب و به کارگیری می شوند.

در این پروژه ، برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز به کارگیری نیروها و همچنین مباحث آموزشی قبل از جذب انجام می شود به این شکل که نیروها قبل از اشتغال ، آموزش های لازم را گذرانده تا با تخصص کافی در امور محوله به فعالیت بپردازند.

ایجاد اشتغال توسط شرکت ایران خودرو خراسان با همکاری شرکت تعاونی توانسته در تقویت جامعه شهری و روستایی استان تاثیر به سزایی گذاشته و باعث اشتغالزایی و آرامش خاطر کارکنان و خانواده ها شود و در بافت پیرامونی شهری و روستایی بدلیل حجم اشتغال مناسب و دمیده شدن روح امید، بیکاری کاهش چشمگیری داشته و بر اصلاح و تقویت جامعه تاثیر مطلوبی گذاشته است.