پروژه تامین و طبخ غذا و نان

– مدیریت آشپزخانه ، تامین و طبخ غذا و نان شرکت ایران خودرو خراسان

– استفاده از دستگاه های اتوماتیک و بخارپز در پخت

– نگاه کیفی و حداکثری در استفاده از مواد اولیه مرغوب

– رعایت اصول بهداشتی و تغذیه در طبخ غذا و حفظ سلامتی

– تدوین و اجرای برنامه غذایی سلامت محور در جهت کنترل وزن و افزایش سلامتی

– تهیه و طبخ نان سالم و باکیفیت در نانوایی اختصاصی