پروژه تامین و طبخ غذا و نان

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در راستای ارائه خدمات به شرکت ایران خودرو خراسان و با هدف تجهیز و افزایش کیفیت خدمات ، عهده دار تهیه و طبخ غذا و نان مصرفی در آشپزخانه شرکت ایران خودرو خراسان می باشد.

در این پروژه با ارتقاء آشپزخانه شرکت ایران خودرو خراسان به نیمه صنعتی ، با رعایت حداکثری اصول بهداشتی و افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت ،غذایی با کیفیت و بهداشتی ارائه می شود.

در این راستا با بهره گیری از دستگاه های بخارپز و کبابزن اتوماتیک بدلیل افزایش سرعت و دخالت کمتر دست ، غذای باکیفیت و سالم تری پخت می شود که با افزایش رعایت اصول بهداشتی همراه است همچنین با دقت نظر در طبخ نان نانوایی شرکت ایران خودرو خراسان ، نان تولیدی این واحد از کیفیت مطلوب و حذف دورریز مناسبی برخوردار است.