تجارت الکترونیک

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در راستای عرضه خدمات تجارت الکترونیک ، اقدام به صدورکارت خرید اعتباری مجازی کالا کارت نموده است. در پروژه کالا کارت ، متقاضی می تواند به پشتوانه اعتبار خود نزد شرکت تعاونی هزینه های خرید خود را به صورت اقساطی و بدون سود پرداخت نماید. این کارت با هدف افزایش قدرت خرید عرضه شده و مشتریان می توانند از کلیه فروشگاه های طرف قرارداد کالا وخدمات دریافت نمایند.