کسب رتبه اول مدیران نمایندگی های کشور توسط مدیریت نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو

برای سومین سال پیاپی ، حسین حسن زاده مدیریت نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو موفق به کسب رتبه اول مدیران نمایندگی های ایران خودرو در کشور شد. به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان این رتبه بر اساس سنجش سالیانه و در میان کلیه نمایندگی های ایران خودرو صورت می گیرد و مقام اول از میان مدیران نمایندگی های ایران خودرو برگزیده می شود. برتری در میزان توان مدیریتی، امور مشتریان، اطلاعات فنی، فروش ، بازار و … معیارهایی است که با حداکثر امتیاز در کشور توسط این مدیریت کسب شده است.

کسب این جایگاه کشوری توسط مدیریت نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو از میان جمعیت چند هزار نفره مدیران نمایندگی های ایران خودرو، نشان از برتری و کیفیت خدمات و جایگاه این نمایندگی داشته و حاکی از دقت نظر و تجربه مدیریت این نمایندگی است. قابل ذکر است نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو متعلق به شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان بوده و کسب این رتبه در درجه شایستگی نمایندگی اثر مستقیم داشته و باعث افزایش درآمد های نمایندگی خواهد شد.