کسب رتبه برتر خدمات کارت طلایی استان توسط نمایندگی 3071

در پی تلاش و رویکرد مشتری مدارانه نمایندگی 3071 ایران خودرو در حوزه خدمات کارت طلایی صورت گرفت :

کسب رتبه برتر خدمات کارت طلایی استان

نمایندگی 3071 ایران خودرو متعلق به شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان موفق به کسب رتبه برتر خدمات کارت طلایی استان خراسان رضوی گردید.

در این ارزیابی که بصورت سالیانه و توسط شرکت امداد خودرو صورت می گیرد تنها یک نمایندگی در سطح استان بعنوان رتبه یک انتخاب می شود که در این میان ، نمایندگی 3071 ایران خودرو توانست بعنوان تنها نمایندگی حائز این رتبه در استان خراسان رضوی برگزیده شود.

این نمایندگی با آمار بالای پذیرش 18 درصد خدمات کارت طلایی استان بصورت شبانه روزی و کمترین برگشت این خدمات و همچنین تعمیر و تحویل خودرو های دارای کارت طلایی در زمان مقرر از نمایندگی هایی است که بیشترین رضایتمندی مشتریان را جلب نموده است.

قابل ذکر است کسب این جایگاه در پی تلاش شبانه روزی و تعهد مدیریت و پرسنل این نمایندگی در جلب رضایتمندی مشتری صورت می گیرد.