کسب رتبه “شرکت برتر فنی و مهندسی” در روز ملی مهندس

در نهمین آیین پاسداشت روز ملی مهندس ، شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان موفق به کسب رتبه شرکت برتر فنی و مهندسی شد.

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان نهمین آیین پاسداشت روز ملی مهندس در هجدهم اسفند ماه ۱۴۰۱ در محل دانشگاه خیام مشهد برگزار شد.

در این مراسم شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان بر اساس داوری و بررسی حجم و کیفیت فعالیت ها ، پروژه ها و توان مدیریتی در حوزه های فنی و مهندسی که توسط داوران در ماه گذشته انجام شده ، موفق به کسب این رتبه ارزشمند شده است.

در این مراسم که با حضور مدیران ، اساتید و پیشکسوتان حوزه صنعت و مهندسی برگزار شد بیش از ۳۵۰ نفر از شرکت های فعال در حوزه های فنی و مهندسی ، صنعتگران و دانشگاهیان حضور داشتند.