کسب رتبه «یک» ارزیابی وزارت صمت توسط نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، نمایندگی ٣٠٧١ ایران‌ خودرو متعلق به شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان موفق به کسب رتبه «یک» خدمات پس از فروش شد. بنابراین گزارش، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، همه ساله نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان را بر طبق استانداردها و معیارهای خاصی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مطابق این ارزیابی‌ها نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو موفق به کسب رتبه یک در ارایه خدمات پس از فروش شد. حسین حسن زاده مدیر نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو ضمن تشریح شرایط اخذ این جایگاه گفت: در این بررسی می بایست برآیند امتیاز عملکرد، امتیاز میدانی و امتیاز تشویقی نمایندگی از امتیاز قابل قبول شرکت بازرسی برخوردار باشد. حسن زاده ادامه داد: امتیاز میدانی نمایندگی شامل فرآیندها، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی است که این نمایندگی با کسب امتیاز در این زمینه در رده نمایندگی‌های دارای رتبه یک وزارت صمت، جای گرفته‌ است. وی گفت : این نمایندگی‌ در حالی به این رتبه دست یافته‌ است که در گزارش‌های میدانی و نظرسنجی‌ها، مراجعان به صورت مستمر از خدمات دریافتی، تکریم مشتریان، کیفیت و سرعت تعمیرات و عدم بازگشت به تعمیرگاه ابراز رضایت کرده‌اند.