کسب رتبه یک دوازدمین جشنواره تعالی مدیریت کشور

دوازدهمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی‌ و چهاردهمین دوره تجلیل از فعالان بخش تعاون » با هدف بهبود مدیریت و ترویج فرهنگ تعالی سازمانی در تعاونی ها و آشنایی فعالان بخش تعاون با نقش و جایگاه الگو های تعالی سازمانی و استاندارد های مدیریتی در ارتقای کسب و کارهای تعاونی و معرفی شرکت های تعاونی پیشتاز و سرآمد در حوزه تعالی سازمانی در سال ۱۴۰۲ برگزار گردید.

در این جشنواره که با حضور آقایان مسکنی معاون امور تعاون، عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران، شهریور دبیر کا خانه تعاونگران ایران، شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، محمدی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و جمعی از مدیران و اتحادیه های تعاونی استانی و کشوری برگزار شد از تعاونی های سرآمد در حوزه تعالی سازمانی تجلیل به عمل آمد.

شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به پاس تلاش برای توسعه بخش تعاون موفق به کسب نشان تعاون و تندیس این جشنواره گردید.

یکی از اهداف جشنواره تعالی مدیریت تعاونی ، ایجاد نشاط در بخش تعاونی و تشویق تعاونی ها برای حرکت به سمت پیشرفت در مسیر بهبود مستمر ، نوآوری، مدیریت دمکراتیک و پایداری است

هدف از جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی برای دوازدهمین سال متوالی، توسط خانه تعاونگران با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تعالی سازمانی تعاونی ها و اتحادیه ها، برگزار می گردد.نهادینه کردن حکمرانی خوب در مدیریت شرکتهای تعاونی می باشد. این جشنواره فرصت مناسبی است تا تعاونی های با مدل تعاونی سازمانی آشنا شده و از آن برای اعمال روش های نوین مدیریتی در تعالی تعاونی خود استفاده کنند.

جایزه ملی مدیریت تعاونی، بر اساس ارزیابی عملکرد و با توجه به میزان استقرار نظام های مدیریتی، نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های تعاونی داشته و به تعاونی های سرآمد کشور که حائز شرایط بوده و به حد نصاب های تعیین شده دست یابند، اعطا می شود.

دوازدهمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی و مراسم تجلیل از مدیران تعاونی سرآمد با حضور مقامات و مدیران بخش های دولتی و تعاونی، پس از طی فرایند ارزیابی ها، شهریور ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد.