کسب رتبه ۸ خبرگی کشور توسط پرسنل نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو

خانم مریم ولی زاده از پرسنل پذیرش نمایندگی ۳۰۷۱ ایران خودرو موفق به کسب رتبه هشتم خبرگی پرسنل نمایندگی های ایران خودرو سراسر کشور شد.

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان آزمون سراسری پرسنل نمایندگی های ایران خودرو کشور برگزار و منتخبین این آزمون مشخص شدند. در این رقابت که با حضور حدود ۶۰۰ تن از پرسنل ستادی و فنی نمایندگی های ایران خودرو سراسر کشور برگزار شد، ولی زاده توانست با تسلط و امتیاز بالا حائز این مقام شود.

در این آزمون که بصورت سالیانه و توسط شرکت ایساکو انجام می شود معیار سنجش امتیاز خبرگی پرسنل بر اساس سابقه کار ، دوره های آموزشی سپری شده ، و توانمندی در حوزه تسلط به فرآیندهای پذیرش از قبیل استاندارهای کلامی و رفتاری ، اطلاعات فنی و فرآیندی و نحوه نوبت دهی و پذیرش ، روند تعمیرات و نحوه ترخیص صورت می گیرد و مجموع امتیازات کسب شده پرسنل هر نمایندگی در درجه شایستگی نمایندگی تاثیر مستقیم داشته و تعیین کننده اجرت نمایندگی است.

با کسب این رتبه ها و عملکردی صحیح و قابل قبول ، نمایندگی ٣٠٧١ ایران خودرو تحت مالکیت شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان توانسته است در میان نمایندگی های کشور تبدیل به شاخص و الگویی شده و در راه ارزش آفرینی سرمایه سهامداران گام بردارد.