بازدید مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان از شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

به گذارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، بازدید مدیر عامل شرکت ایران خودروخراسان ، مهندس زاهدی فرد به همراه مهندس بابائی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتمائی خراسان رضوی و چند از مدیران ایران خودرو از مجموعه شرکت تعاونی خدمات فنی ومهندسی کارکنان ایران خودرو بازدید بعمل آمد
در این بازدید مدیر کل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،ضمن ارزیابی مثبت فعالیت های شرکت تعاونی،در خصوص نحوه گسترش فعالیت های تعاونی راهکار هایی ارائه نمود. در این بازدید مهندس زاهدی فرد ضمن تشکر از مدیریت شرکت تعاونی در خصوص اقدامات انجام گرفته در چند سال اخیر گفت : باگسترش فعالیت های تعاونی امکان بهره وری بیشتر از امکانات برای سهامداران و مشتریان فراهم آمده که این امر موجب افزایش میزان رضایت مندی از شرکت تعاونی گردیده است.