دیدار مدیر و اعضا محترم بازرسی،عملکرد و امور حقوقی تعاونی

برگزاری جلسه ی هم اندیشی حقوقی با حضور مدیر و اعضاء واحد بازرسی ، عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و مسئول حقوقی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
در این جلسه سید مرتضی میری مدیر بازرسی،عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان اظهار داشت: اساس تشکیل این جلسات ایجاد ارتباط و همفکری و تعامل با امور حقوقی اداره جات است گرچه ادارات شخصیت حقوقی مستقلی دارند ولی دلیلی وجود ندارد که ارتباطی وجود نداشته باشد.
سید مرتضی میری افزود:برای شرکت ، ارتباط با ادارات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تشکیل این جلسات باعث انتقال تجربیات بوده و می توانیم تا از مشورت هم استفاده کنیم من شخصا به ارتباط با ادارات اعتقاد دارم و تشکیل این جلسات یک کلاس آموزشی هم برای ما و هم برای کسانی است که در جلسات حضور دارند تا از مشورت و همفکری هم استفاده کنیم. وی گفت : امیدواریم برگزاری این جلسات در روند همکاری شرکت و ادارات را تسهیل نموده و نتایج اثربخشی را به دنبال داشته باشد