برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

 

صاحبان سهام شرکت تعاوني خدمات فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان
مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده  شرکت « تعاوني خدمات فني و مهندسي کارکنان ايران خودرو خراسان» عصر روز پنج شنبه مورخ 21 شهريور 1398 در محل سالن اجتماعات بدنه ايران خودرو خراسان با حضور نماينده جامع حسابداران رسمي(حسابرس مستقل تعاوني)، مديران شرکت و سهامداران محترم برگزارگرديد.
در اين نشست که با حضور سهامداران برگزار شد، پس از انجام تشريفات قانوني، انتخاب هيئت رئيسه و پس از قرائت قرآن کريم جلسه آغاز گرديد. در ابتدا گزارش عملکرد هيئت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني قرائت گرديد سپس  گزارش عملکرد سال مالي 97 جهت سهامداران قرائت گرديد. صورت هاي مالي مشتمل بر ترازنامه، سود و زيان، به همراه ساير دستورات جلسه مجمع براي دوره مذکور به تصويب رسيد.
در ادامه جلسه و با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بر اساس دستور جلسه، تغييرات «چند بند اساسنامه» با راي مثبت اکثريت سهامدارن حاضر، به تصويب رسيد. حسين پروانه مدير عامل شرکت تعاوني ضمن تشکر از تمامي سهامداران براي حضور در مجمع، خاطر نشان کرد که با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و توانمند سازي بخش خصوصي با ايجاد تعاوني ها و تاکيد مدير عامل محترم گروه صنعتي ايران خودرو خراسان بر حفظ حقوق سهامداران و ايجاد بستر سودآوري جهت سرمايه  اين عزيزان از ابتداي سال 98، 10٪ سود علي الحساب تضمين شده در زمان نقل و انتقال توسط تعاوني پرداخت خواهد شد و سود قطعي آن نيز در پايان سال مالي مشخص و پرداخت خواهد گرديد.