دیدار سرزده نماینده وزارت تعاون،کار و رفته اجتماعی با همراهی نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد

دیدار سرزده اقای رمضانی نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به همراه آقای اسماعیلی نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد از شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو بازدید کرد
در این بازدید رمضانی اظهار داشت:تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با فعالیت های موثر در حوزه صنعت و سایر حوزه ها از واحدهای نمونه تولیدی استان میباشد.وی در ادامه به همراه نماینده اداره کل کار ،تعاون ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ، از نزدیک در جریان فعالیت ها،برنامه ها و موانع موجود قرارگرفته و پیشنهاداتی درجهت انجام بهتر امور ارائه نمود.