بازدید مدیر تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان از تعاونی فنی مهندسی ایران خودرو

در این بازدیدکه با حضور آقایان سلطانخواه مدیرت محترم تعاون، پروانه مدیر عامل تعاونی، قنبری رئیس هیئت مدیره، اسداللهی عضو هیئت مدیره و خسروی مدیر مالی صورت گرفت، از دفاتر قانونی ، اسناد حسابداری،دفاتر سهامداری و .... بازدید بعمل آمد.

مهندس سلطانخواه در سخنانی اظهار کرد: در سال جاری در تلاش هستیم بصورت ویژه مشکلات شرکت های تعاونی را با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری و رصد نماییم. امروزه شرکت‌های تعاونی در زمینه رونق تولید و اشتغال نقش و جایگاه مهمّی را به خود اختصاص داده‌اند به همین جهت با بازدید از شرکت های تعاونی‌های بزرگ از جمله شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در تلاش هستیم موانع موجود بر سر راه آنها را شناسایی نموده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مشکلات را بر طرف نماییم.

وی گفت: هدف از این بازدید ها کمک به افزایش فعالیت های شرکت های تعاونی و همچنین تسهیل در فرآیند اجرایی شدن طرح های توجیهی تعاونی ها می باشد.

مهندس پروانه در این جلسه در خصوص طرحهای تعاونی که موجب پیشرفت شرکت تعاونی و در نتیجه افزایش سود آوری مجموعه می گردد سخن گفت.

در ادامه این جلسه کلیه اسناد مالی، دفاتر قانونی، مصوبات هیئت مدیره، فرم های مربوط برگزاری مجامع، اسناد مربوط به واگذاری سهام و دفتر مربوط به امور سهام تعاونی با حضور آقای سقفی مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید ارزیابی شد.

در انتهای آقای مهندس سلطانی خواه از مجموعه بازدید به عمل آورد.