بازدید سر زده مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان از تعاونی فنی مهندسی

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان، روز پنجشنبه، ۱۶مرداد ماه، از تعاونی فنی مهندسی و نمایندگی ۳۰۷۱ این شرکت بازدید کرد‪.‬
به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، مهندس"بیژن زاهدی فرد"  ابتدا از نمایندگی ۳۰۷۱ بازدید و از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت‪.‬
وی در این بازدید، از سالن تعمیرات، سالن پذیرش و سالن فروش این نمایندگی بازدید و در خصوص استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های نمایندگی سخنانی مطرح نمود.
گفتنی است مهندس زاهدی فرد، ضمن بازدید از دفتر تعاونی فنی مهندسی، ضمن ابراز رضایت از تغییرات ایجاد شده از جمله ایجاد و توسعه واحد امور سهامداری با مدیر عامل تعاونی در خصوص چگونگی فعالیتهای تعاونی و بهبود هر چه بهتر فرایندهای تعاونی و نمایندگی ۳۰۷۱ گفتگو نمودند.