برگزاری مجمع عمومی سالیانه عادی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با حضور سهامداران، برگزار شد و صورت های مالی سال ۱۳۹۸ این شرکت به تصویب رسید.

مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با حضور سهامداران، برگزار شد و صورت های مالی سال ۱۳۹۸ این شرکت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی ، مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت با حضور سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان، نماینده سازمان حسابرسی ارکان سیستم برگزار شد و صورت های مالی سال 1398 این شرکت به تصویب رسید.
هیات رییسه مجمع شرکت تعاونی از احمد رضا فرهنگیان با عنوان رییس جلسه، عباس باز مانده به عنوان نایب رئیس جلسه، محمد خادمی منشی جلسه و مجید خسروی، امیر غفلتی سید محمد هاشمی نسب و حسین یاسین پرست به عنوان ناظر و با حضور سید حمید التفاتی فاز نماینده حسابرسی ارکان سیستم تشکیل شد.
بر اساس این گزارش استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1398، بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند 1398، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، انتخاب بازرس قانونی و علی البدل، اعضای هیأت مدیره و سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که طبق مقررات اساسنامه پس از تشکیل هیات رییسه با حضور نماینده حسابرس مستقل، بازرس قانونی و سهامداران در سالن ورزشی شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد.
مجمع عمومی سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی و با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.
در ابتدای جلسه، محمد قنبری رئیس هیات مدیره شرکت مختصری از اقدامات شرکت در سال 1398 بیان نمود و از مدیران وکارکنان پرتلاش این شرکت که در ایام شیوع ویروس کرونا با صلابت و سخت کوشی در صحنه کسب و کار حضور داشتند و به نحو شایسته ای به ارائه خدمات به مشتریان پرداختند، تشکر و قدردانی کرد.
حمید خسروی زادبند مدیر اداری و مالی تعاونی به ارئه گزارش فعالیت های هیأت مدیره و شرکت تعاونی در سال 1398 پرداخت.
وی در ادامه به عدم تعدیل نیروی انسانی در شرکت تعاونی و افزایش نیروی شاغل در این مجموعه اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تمام مشکلات و شرایط سخت اقتصادی تلاش کردیم تا به حفظ نیروی انسانی بپردازیم.
در ادامه بازرس قانونی و حسابرس مستقل نسبت به قرائت گزارش خود اقدام نمودند.
تصویب صورت های مالی سال 1398 و بودجه سال 1399 شرکت تعاونی به اتفاق آرای حاضرین نیز بخش بعدی مجمع سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی بود.
در پان مراسم و پس از برگزاری انتخابات و تأیید اعضای هیأت رئیس حاضر در جلسه، آقایان جواد پیمانی با 233 رای، رسول ذاکری با 193 رای، سید مجید خاتمی با 190 رای، احسان نقاش زاده با 183 رای و محمد قنبری با 161 رای بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی و آقای سید مهدی نبوی با 239 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر بهادری با 156 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
گفتنی است مجمع سالیانه عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در ساعت 16 روز پنج شنبه 30 مرداد ماه سال جاری آغاز شد و در ساعت 19:30 به پایان رسید.