جلسه هماهنگی جهت حضور تیم شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان با حضور اعضا هیات مدیره و سرپرست شرکت برگزار گردید

جلسه هماهنگی جهت حضور تیم شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان با حضور اعضا هیات مدیره و سرپرست شرکت برگزار گردید در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف جهت حضور در لیگ برتر بحث و تبادل نظر صورت گرفت