جلسه هم اندیشی جهت افزایش توانمندی های شرکت تعاونی شرکت تعاونی و بانک شهر

در این جلسه که با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد تعاونی،مهندس قائمی مدیریت فناوری اطلاعات بانک شهر برگزار گردید ضمینه های همکاری فی مابین بررسی گردید و مقرر شد در جلسات آتی موضوعات مطرح شده کارشناسی و نتیجه جهت استفاده سهامداران شرکت اطلاع رسانی گردد