بازدید مدیران و متولیان بخش تعاون کشور و استان از
شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

 

بازدید مدیران و متولیان بخش تعاون کشور و استان از شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ظهر امروز 15 آذر ماه 1401 ، دکتر باباخانلو و مهندس احمدی مشاورین معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به همراه مهندس محمدی مقدم مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و مهندس رجایی ریاست اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و خانم ابراهیمی رئیس اداره توسعه تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ، از شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان بازدید بعمل آوردند.
در این مراسم ، مهندس پروانه حسینی مدیرعامل شرکت ضمن تشریح فعالیت ها با تاکید بر اینکه شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان تبدیل به الگویی در سطح استان شده است از اهداف شرکت در نیل به رتبه برتر کشوری سخن گفت.
وی در خصوص اهمیت عملکرد شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خاطر نشان کرد : با توجه به کسب رتبه تعاونی برتر استان توسط شرکت تعاونی و نوع نگاه مجموعه به لزوم اشتغالزایی و همچنین حجم وسیع فعالیت های شرکت ، توجه ویژه ای از جانب مدیران استان را می طلبد که امید است با برگزاری این دیدارها تقویت شود.
در ادامه ، دکتر باباخانلو و مهندس احمدی ، مشاورین معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر همراهان ضمن آروزی موفقیت برای شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان از بخش های مختلف شرکت بازدید بعمل آورده و وعده رفع موانع و مشکلات و همکاری بیشتر را دادند.