خدمات ورزشی و رفاهی متعددی در اختیار کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان قرار خواهد گرفت

مدیرعامل شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان در دیدار با مدیر منابع انسانی و مسئولین رفاهی شرکت ایران خودرو خراسان از برنامه ریزی‌های گسترده در زمینه توسعه ارائه خدمات ورزشی خبرداد.
به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان، حیدر خالقی در دیدار با خاتمی مدیر منابع انسانی و جمعی از پرسنل این مدیریت و مسئولین رفاهی توضیحاتی را در خصوص برنامه ریزی شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان جهت ارائه امکانات ورزشی به کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان ارائه کرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم ارائه برنامه های ورزشی جهت شادابی و نشاط پرسنل شرکت ایران خودرو خراسان گفت : از اهداف شرکت ورزشی ایرانیان خودرو خراسان ، گسترش مباحث ورزشی و اثر آن در سلامت کارکنان است و در همین راستا برنامه ریزی های خوبی انجام شده که ارائه خواهد شد.
در این دیدار بنا شد تا ضمن نظر سنجی از کارکنان و همچنین دریافت بازخورد و بررسی استقبال کارکنان از اماکن ورزشی، اقدامات لازم جهت برگزاری رویداد‌های مختلف ورزشی انجام شود.