حضور شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان
در نشست فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت با كشور تاجيكستان

شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان در نشست فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت با كشور تاجيكستان و نخستين شوراي كارآفريني دو كشور كه با حضور هيات هاي تجاري متشكل از بازرگانان ايران و تاجيكستان در روز چهارشنبه 30 آذر ماه در محل اتاق بازرگاني مشهد برگزار شد حضور يافت.
به گزارش واحد ارتباطات شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان ، در اين نشست كه با حضور غلامحسين شافعي رئيس اتاق  بازرگاني ايران ، محمد حسين روشنك رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و تاجيكستان ، معروف جان عبد الرحمان اف دبير اول سفارت تاجيكستان، و ارتباط تصويري با محمد تقي صابري ، سفير ايران در تاجيكستان و جمشيد جمعه خان زاده رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تاجيكستان برگزار شد به بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري و موانع گسترش روابط و مبادلات تجاري و اقتصادي دو کشور پرداخته شد.
در اين نشست كه پس از اولين سفر خارجي رئيس جمهور ايران در سال گذشته به كشور تاجيكستان و توافقات صورت گرفته بين دو كشور برگزار مي شود ، 10 سند دو جانبه همكاري هاي اقتصادي بين ايران و تاجيكستان مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت. مسئولين حاضر در اين نشست ضمن دعوت از بازرگانان و فعالان اقتصادي جهت مشاركت در تبادلات اقتصادي و فني دو كشور، نياز كشور تاجيكستان به انتقال دانش فني و مهندسي را از اهم نيازهاي اين كشور عنوان کردند.

شايان ذكر است در حاشيه اين نشست ، جلسه مذاكرات رو در رو بازرگانان ايران و تاجيكستان  برگزار شد.
پيرو مذاكرات و ارتباطات برقرار شده با تجار تاجيكستان، شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان ضمن عرضه ي خدمات و فعاليت هاي شركت به اين بازرگانان در زمينه انتقال تجربيات فني ، مهندسي و احداث خطوط توليد ، با پيگيري های انجام گرفته خواهد توانست در زمينه صدور خدمات فني ، مهندسي و توليدي اقدامات خوبي را به انجام رساند.