صادرات خدمات فني و مهندسي پيش زمينه ورود به عرصه بين الملل

به گزارش واحد ارتباطات شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان ، سید حسین پروانه حسینی  مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در حاشيه نشست مشترك فعالان اقتصادي و كار آفرينان ايران و تاجيكستان كه به منظور ارتقاي تعاملات طرفين و بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري بين دو كشور در محل اتاق بازرگاني مشهد برگزار شد عنوان كرد : صادرات خدمات فني و مهندسي پيش زمينه ورود به عرصه بين الملل است ، نكته مهمي كه در بحث گسترش فعاليت هاي اقتصادي شركت تعاوني حائز اهميت است استفاده از فرصت هاي موجود جهت ارائه تجربيات كسب شده در حوزه دانش فني و مهندسي به ساير كشورهاست.

مدير عامل شركت تعاوني خدمات فني و مهندسي كاركنان ايران خودرو خراسان ضمن اشاره به پتانسيل هاي كشور در عرضه و انتقال دانش فني و شيوه هاي نوين مديريتي در بخش صنعت گفت : با توجه به پيشرفت هاي علمي و صنعتي كشور ، بهترين و كم ريسک ترين پل ارتباطي در عرصه بين اللمل، انتقال دانش فني و مهندسي در حوزه صنعت است.

وی افزود : ما در شركت تعاوني ، فعاليت ها را با استفاده حداكثری از دانش فنی و اصول مهندسی ، تعريف كرده و سعي داريم بعنوان الگويی در اين زمينه در ميان شركت های تعاونی فعال در كشور ادامه مسير دهيم.

سيد حسين پروانه حسينی گفت : هر فعاليت تجاری ، توليدی و اقتصادی اگر بر اساس دانش و تخصص صورت گيرد علاوه بر اينكه بي شك نتيجه بخش خواهد بود اين امكان را براي سايرين فراهم مي نمايد تا از اين تجربيات بهره مند شوند، در همين راستا شركت تعاونی خدمات فنی ومهندسی كاركنان ايران خودرو خراسان با تيم فنی و مهندسی دانش محور ، اين توان را دارد تا در صدور تجربيات فنی ، مهندسی، صنعتی و احداث خطوط توليدی با ساير كشورها مشاركت كرده و در فرصت های اقتصادی ايجاد شده با همسايگان و ساير كشورها ايفاء نقش نمايد.