تفاهم نامه همکاری شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان
و شرکت تعاونی نیسان شرق به امضا رسید

محسن شیعه زاده مدیرعامل شرکت تعاونی نیسان شرق و معتمدی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی نیسان شرق با حضور در شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ضمن بازدید از امکانات و خدمات این مجموعه با سید حسین پروانه حسینی مدیرعامل شرکت تعاونی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار با پیگیری مباحث مطرح شده در جلسات گذشته ، تفاهم نامه همکاری میان شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با شرکت تعاونی نیسان شرق به امضا رسید و در این راستا خدمات خودرویی به پرسنل این شرکت ارائه خواهد شد.

قابل ذکر است شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان با توجه به توانمندی و داشتن پتانسیل هایی موجود با هدف درآمد زایی اقدام به رایزنی و عقد قرار داد با سازمان ها، نهادها و شرکت ها جهت ارائه خدمات مورد نیاز می نماید.