همزمان با روز حسابدار،مراسم قدردانی از پرسنل واحد مالی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان برگزار شد

همزمان با روز حسابدار مراسم قدردانی از پرسنل واحد مالی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیر عامل و جمعی از مدیران و پرسنل واحد مالی شرکت برگزار گردید مدیرعامل شرکت ضمن تبریک این روز گفت : نیاز به بیان نیست که مخاطبان شرکت تعاونی با رصد فعالیت های شرکت به این نکته اذعان داشته که واحد مالی شرکت ، توانمند و پویا است و به همین دلیل از شرکت انتظار فعالیت های بزرگ و قابل ملاحظه می رود و این مقیاس از فعالیت ها نیازمند تیمی پرتوان است.
مهندس پروانه حسینی افزود : با توجه به اینکه سرمایه شرکت متعلق به سهامداران است شرکت بعنوان امین و امانتدار سهامداران نیازمند تلاش مضاعف واحد مالی در راه صیانت از این سرمایه ها می باشد.
وی افزود : در سال های اخیر واحد مالی شرکت تعاونی از نظر کیفی رشد قابل توجهی داشته است ، در همین راستا حجم فعالیت های مناسبی مرتبط با نمایندگی 3071 ایران خودرو خراسان و شفافیت خوبی در بحث حقوق دستمزد صورت گرفته است ، تسویه پیمانکاران ظرف مدت حداکثر 45 روز انجام می شود و در بحث اداره دارایی و تامین اجتماعی ، مشکلات سابق مرتفع شده و این بدلیل تلاش و تخصص واحد مالی در اداره روند مالی شرکت است.
مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان در ادامه گفت : همانطور که رضایت اینجانب از پرسنل پر تلاش واحد مالی تامین شده است ، هیات مدیره شرکت نیز از روند اجرایی واحد مالی رضایت کامل دارد. امیدوارم سعی بر این باشد تا کلیه فرآیندهای مالی شرکت با دقت و شفافیت انجام شود ، ما اگر خودمان بر عملکرد خودمان نظارت کامل و دقیق داشته باشیم رضایت سایرین نیز جلب خوهد شد.
وی افزود : تلاش و پویایی پرسنل ، شرکت را بعنوان شرکت تعاونی شاخص استان مطرح نموده و به همین تناسب ، انتظار است که واحد مالی شرکت توانمند باشد.
در پایان مراسم ، مدیر عامل شرکت ضمن اهدای شاخه گل به پرسنل و تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی نمود.