تجلیل از کارگران نمونه

ضیافت افطاری شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با حضور مدیر عامل و پرسنل شرکت برگزار شد ،در این مراسم به مناسبت هفته بسیج کارگری و بزرگداشت روز کارگر از کارگران بسیجی نمونه تعاونی تجلیل به عمل امد