دیدار مدیر عامل محترم تعاونی با انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان، مدیرعامل شرکت آقای سید حسین پروانه حسینی به همراه جمعی از مدیران مجموعه در دیدار با مسولین انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور، در راستای انجام مسولیت های اجتماعی به بحث و تبادل نظر نشستند
در این نشست ظرفیت های دو مجموعه با هدف اشتغالزایی مورد برسی قرار گرفت زیرا اشتغال مولد می تواند به رفع بخشی از نیازهای مالی زندانی و خانواده وی در طول مدت زمان حبس بی انجامد که خود موجب حذف بخشی از زمینه های ارتکا به جرم در جامعه را کاهش خواهد داد .
البته این موضوع به زندان ها محدود نمی شود بلکه شناسائی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای انتخاب شغل با توجه به توانائی و استعداد انها به توسعه کسب و کارها کمک شایانی شود
پروانه حسینی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی در حاشیه این دیدار افزود: میتوان چنین گفت که بخشی از مردم جامعه ما به حکم قانون در زندانها زندگی می‌کنند و آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفته‌اند و در این خصوص باید مراحل رشد و اصلاح این افراد با زمینه سازی پیشرفت برای زندانی ها در زندانها طی گردد تا افراد زندانی به نحو مطلوب در جامعه پذیرش شوند و به کانون خانواده و جامعه باز گردند.
طرفین در این دیدار بر افزایش سطح همکاری دو جانبه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به گفتگو نشستند و زمینه های انعقاد تفاهم نامه همه جانبه مورد برسی قرار گرفت