یازدهمین جشنواره مدیریت تعالی تعاونی

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین یازدهمین جشنواره مدیریت تعالی تعاونی با هدف بهبود مدیریت و ترویج فرهنگ تعالی سازمانی در تعاونی ها، آشنایی فعالان با نقش تعاونی ها، جایگاه الگوهای تعالی سازمانی، استاندارد های مدیریتی در ارتقا کسب و کار تعاونی ها، معرفی شرکتهای تعاونی پیشتاز و سرآمد در حوزه تعالی سازمانی برگزار گردید.
جشنواره ملی مدیریت تعالی تعاونی ها با حمایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایه سازمان های دولتی و غیر دولتی بخش تعاون، در راستای تعالی سازمان ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، خانه تعاونگران از سال 1391 اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطا جایزه ملی مدیریت تعاونی بر مبنا مدل تعالیEFQMنموده است.
سید حسین پروانه حسینی به عنوان چهره موفق وکارآفرین برتر در حوزه صنعت استان خراسان و مدیر عامل شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در میان برگزیدگان این جشنواره بود و لوح تندیس تعالی مدیریت تعاونی را از دستان معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دریافت نمود.
شهریور دبیر خانه تعاونگران ایران نیز با اشاره به اینکه یکی از اهداف مدیریت تعالی، ایجاد نشاط در بخش تعاون و تشویق تعاونی ها برای حرکت به سمت پیشرفت در مسیر بهبود مستمر، نوآوری، مدیریت دموکراتیک و پایداری است افزود:این جشنواره حکمرانی خوب در مدیریت شرکت های تعاونی را نهادینه و تقویت میکند.
در پایان مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس ازهمصحبتی با مدیران حاضر در این جلسه و مطلع شدن از مشکلات تعاونی ها، در خصوص افزایش همکاری بخش دولتی و خصوصی تعاونی نویدهای روشنی داد.